:: GEGEVENS    
Voorletters tussenvoegs. achternaam  
Straatnaam  
Huisnummer en Toevoeging  
Postcode en Woonplaats  
Telefoonnummer  
E-mail adres